ข่าวประชาสัมพัธ์ พัน.ซบร.๒๔ บชร.๔

 ๐๒/๙/๒๕๕๙  อบรมหลักสูตรช่างไฟฟ้าเบื้องต้น                                  
 ๐๒/๙/๒๕๕๙  วันสถาปนากองพัน.ซบร.24บชร.4                                 
 ๐๒/๙/๒๕๕๙  การปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะ                                     
 ๐๒/๙/๒๕๕๙  โรงเรียนกาญจนศึกษาพัฒนาการ                                 
 ๑๘/๘/๒๕๕๙  กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศุนย์การเรียนรู้ฯ                                  
 ๑๘/๘/๒๕๕๙  พิธีลงนามถวายพระพร                                                     
 ๑๗/๘/๒๕๕๙  พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร                                                
 ๑๗/๘/๒๕๕๙  พิธีปล่อยแถวร่วมใจพัฒนา                                                 
 ๑๗/๘/๒๕๕๙  กิจกรรมเรียกกำลังพลสำรอง                                              
 ๑๗/๘/๒๕๕๙  กิจกรรมบวชป่า                                                             
 ๒๖/๗/๒๕๕๙  กิจกรรมต้อนรับประธานสมาคมแม่บ้าน ท.ภ.4                              
 ๒๒/๗/๒๕๕๙  การฝึกบุคคลท่ามือเปล่าประจำสัปดาห์                                      
 ๒๒/๗/๒๕๕๙  กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้                                    
 ๐๕/๗/๒๕๕๙  กิจกรรมเสนาสนเทศ                                                         
 ๐๔/๗/๒๕๕๙  กิจกรรมเดินทางไกลและพักแรม                                             
 ๐๔/๗/๒๕๕๙  กิจกรรมพัฒนาและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับ รร.ไทยรัฐวิทยา 38             
 ๐๔/๗/๒๕๕๙ กิจกรรมพัฒนาและปลูกต้นไม้บริเวณอุทยานบ่อน้ำร้อน                     
 ๓๐/๖/๒๕๕๙ กิจกรรมถวายไทยทานแด่พระภิษุสงฆ์                                        
 ๒๙/๖/๒๕๕๙  กิจกรรมศึกษาดูงานของนักเรียนและคณะครู โรงเรียนวัดชุมพล            
 ๒๔/๖/๒๕๕๙  เลี้ยงอาหารทหารใหม่                                                         
 ๒๔/๖/๒๕๕๙  ตรวจการฝึกทหารใหม่                                                        
 ๒๔/๖/๒๕๕๙  พิธีเปิด Units school                                                       
 ๒๔/๖/๒๕๕๙  ตรวจบรรเทาภัย จาก บชร.4                                                 
 ๒๓/๖/๒๕๕๙  รวมภาพกิจกรรมย้อนหลัง                                                   
 ๒๓/๖/๒๕๕๙  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ                                                     
 ๒๓/๖/๒๕๕๙  กิจกรรมบริจาคโลหิต                                                         
 ๒๓/๖/๒๕๕๙  โครงการปันน้ำใจสู่คู่สมรสที่พิการ                                            
 ๒๓/๖/๒๕๕๙  ซักซ้อมการเตรียมความพร้อมของหน่วยบรรเทาสาธารณะภัย               
 ๒๓/๖/๒๕๕๙  รับการตรวจจาก ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา บชร.4                    
 ๒๒/๖/๒๕๕๙  เปลี่ยนแปลงรูปแบบเว็บไซต์                                                 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองทัพบก

 ๒๙/๖/๒๕๕๙  "ยุครัฐบาล คสช. ไม่มีละเมิดสิทธิมนุษยชน"                                 
 ๒๙/๖/๒๕๕๙  โครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย                                                 
 ๒๗/๖/๒๕๕๙  การออกเสียงประชามติ                                                      
 ๒๒/๖/๒๕๕๙  คสช. ครบรอบ 2 ปี มีผลงานดีๆ อะไรบ้าง ?                                

 

 

 

 

   เพลงความฝันอันสูงสุด  

      ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ ขอสู่ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหว
ขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจ ขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทะนง
      จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผง
จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา
     ไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร ไม่เรรวนพะว้าพะวังคิดกังขา
ไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตา ไม่เสียหายชีวาถ้าสิ้นไป
     นี่คือปณิธานที่หาญมุ่ง หมายผดุงยุติธรรม์อันสดใส
ถึงทนทุกข์ทรมานนานเท่าใด ยังมั่นใจรักชาติองอาจครัน
     โลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่ เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยัน
คงยืนหยัดสู้ไปใฝ่ประจัญ ยอมอาสัญก็เพราะปองเทิดผองไทย

 

มาร์ชกองทัพบก

เกิดเป็นชายเชื้อชาติชาญ ทหารบกไทย เก่งกาจใจฉกรรจ์
องอาจฟาดฟันรบรันปัจจา หากศัตรูจู่จะยกมา เข้าอาสาฟันฝ่ารักษาถิ่น
เราเกิดเป็นไทยสมไทยอาจิณ ปราบริปูอยู่บนพื้นดิน จะประหารให้สิ้นพื้นดินไทย
ทัพบกปกป้องคุ้มครองชาติไทย จะไม่ยอมหมู่อมิตรใด เลือดและเนื้อพลีให้ยอมถวาย
ต่างยอมอุทิศใจกาย ชีวาตม์มลายยอมตายเพื่อชาติ เรารบจนใจขาดเพื่อชาติของไทย
(ซ้ำ)
ณรงค์การศึกเกียรติมีบันทึก จารึกประวัติศาสตร์ คุณความดีสามารถ ไพรีแพ้พินาศถอยไป
วีรชนสมชื่อ คือบางระจันจำมั่นกันไว้ เราเกิดมารุ่นหลังทุกวัย ไม่ยอมโดยง่าย
ขอตั้งใจว่าจะปฏิญญา ร่วมรักษาไทยมั่น ใจไม่หวั่นรุกโรมประจัญ โถมที่มั่นทลาย
เราไม่ยอมถอยร่น เราคงรบจนเลือดหยาดสุดท้าย หากศัตรูมากน้อยสู้ตาย ฝากลายไว้ให้
(ซ้ำ)
เกิดเป็นชายเชื้อชาติชาญ ทหารบกไทย เก่งกาจใจฉกรรจ์
เหล่าทหารเป็นสง่าท่าที อยู่เป็นศรีเฟื่องฟูคู่ไผท
ปราบเสี้ยนหนามแดนดินจนหมดสิ้นไป ให้ไตรรงค์ของไทยคงอยู่
เกียรติทหารกองทัพบกชาติไทย อยู่แห่งไหนภูมิใจไม่อดสู
เกียรติประวัติชี้ไว้ใครใครย่อมรู้ ทั้งโลกเชิดชูทัพบกชาติไทยไว้แน่

(ซ้ำ)

 

ค่านิยม 12 ประการ (ย่อ)

หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้
สามกตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ
สี่มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา
ห้ารักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ
หกไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา
เจ็ดเรียนรู้ อธิปไตย ของประชา
แปดรักษา วินัย กฎหมายไทย
เก้าปฏิบัติ ตามพระ ราชดำรัส
สิบไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้
สิบเอ็ดต้อง เข้มแข็ง ทั้งกายใจ
สิบสองไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม

 

 วินัยทหาร ๙ ข้อ  

๑.

ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน

๒.

ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย

๓.

ไม่รักษามารยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร

๔.

ก่อให้แตกความสามัคคีในหมู่ทหาร

๕.

เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ

๖.

กล่าวคำเท็จ

๗.

ใช้กิริยาวาจาไม่สมควร หรือประพฤติไม่สมควร

๘.

ไม่ตักเตือนสั่งสอน หรือลงทัณฑ์ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่กระทำผิดตามโทษานุโทษ

๙.

เสพเครื่องดองของเมาจนถึงเสียกิริยา

  

  คลิปสาระ น่ารู้  

  

 

 

 

 

 

 

Visitors: 14,675